Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

V Vrtcu Šentvid dajemo velik pomen varovanju okolja in vzgoji spoštljivega odnosa do narave in živih bitij. Vrsta aktivnosti, ki v vrtcu poteka na tem področju, je združenih pod okrilje EKO projekta vrtca.

Koordinatorica projekta: Helena Pugelj

Članice EKO programskega sveta: Florjana Podgoršek, Irena Matijevič, Anita Levačič Tratnik, Tatjana Gosar, Mojca Možina, Jožica Pantar, Anka Vozlič, Helena Pugelj

Nosilci nalog: EKO programski svet skupaj z vsemi zaposlenimi, otroki in starši

Od šolskega leta 2006/07 je Vrtec Šentvid vključen tudi v slovenski Eko projekt, ki je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj okoljevarstvenega izobraževanja, s pomočjo katerega bomo prispevali k večji ozaveščenosti otrok in odraslih.

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca