Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa

Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6
1210 Ljubljana Šentvid

Odgovorna oseba organa

Mateja Štih,
ravnateljica

Datum objave  
Datum zadnje spremembe 30. 9. 2011
Spletni naslov  http://www.vrtecsentvid.si/si/katalog_ijz/
Druge oblike Tiskana oblika

 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA