Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Najpogosteje zahtevane informacije po posameznih vsebinskih sklopih:

  • o vpisu otrok
  • o ekonomski ceni programa v vrtcu
  • o programih v vrtcu (dnevni, poldnevni program...)
  • o poslovnem času vrtca oziroma enot
  • o prireditvah in obogatitveni dejavnosti v vrtcu
  • o nadstandardni dejavnosti vrtca
  • o projektih v vrtcu
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA