Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Kontakti

Sedež vrtca: Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Oddelki - Telefonske številke

Ravnateljica
Mateja Štih
tel.: (01) 513 03 50
e-pošta: ravnateljica@vrtecsentvid.si

Tajništvo
Nataša Pečnik
tel.: (01) 513 03 50
e-pošta: tajnistvo@vrtecsentvid.si
 

Pomočnica ravnateljice - Enota Mravljinček, Martinova pot 16, Lj. Brod
Damjana Zupanc
e-pošta: damjana.zupanc@guest.arnes.si
tel.: (01) 511 45 50

Pomočnica ravnateljice - Enote: Sapramiška, Vid, Mišmaš
Katja Zalar
e-pošta: katja.zalar@guest.arnes.si
tel.: (01) 513 03 74

Organizatorica prehrane in zdravstvenohigienskega režima
Vesna Kosmač
e-pošta: pzhr@vrtecsentvid.si
tel.: (01) 513 03 56

Informacije o vpisu v vrtec
spletna stran: http://vrtecsentvid.si/si/vpis
e-pošta: vpis@vrtecsentvid.si
tel.: (01) 513 03 54, (01) 513 03 50

Svetovalna služba
Mija Koderman, pedagoginja
tel.: (01) 513 03 54
e-pošta: svetovalna.delavka@vrtecsentvid.si
Nataša Štrukelj, pedagoginja
tel.: (01) 513 03 80
e-pošta: natasa.strukelj@guest.arnes.si
spletna stran: http://vrtecsentvid.si/si/svetovalna_sluzba/

Dodatna strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami
Helena Pugelj, inkluzivna pedagoginja
e-pošta: helena.pugelj@guest.arnes.si
tel.: (01) 511 45 52


Računovodstvo 

 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA