Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Vrtec izvaja programe za predšolske otroke v treh enotah:

Enota Vid na Prušnikovi 73 a ima v dveh nadstropjih prostor za 4 skupine otrok, starih od 3-6 let.

V vsakem od nadstropij je velika igralna hiša, vrtec ima večji večnamenski prostor (telovadnico), veliko kotičkov v oddelkih, igrišče ob objektu ter svojo razdeljevalno kuhinjo.

 

 

V okviru Enote Vid deluje še oddelek Zvezde (za 1-3 letne otroke) na Ulici bratov Učakar 6.

 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA