Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Poslovni čas

Poslovni čas enot vrtca:
Enota Sapramiška  5.30-17.00
Enota Vid                6.00-17.00    (oddelek Zvezde 7.00-16.30)
Enota Mravljinček   6.00-17.00
Enota Mišmaš         6.30-17.00

Poslovni čas je oblikovan in potrjen ob pričetku šolskega leta ob upoštevanju potreb staršev. Podatke o času prihoda in odhoda zbiramo za nove otroke ob vpisu v vrtec, ob pričetku vsakega šolskega leta pa starši na vprašalniku v oddelku lahko javijo morebitne spremembe potreb glede časovnega bivanja otrok v vrtcu. Po potrebi poslovni čas tudi tekom leta fleksibilno prilagajamo potrebam staršev (glede na službene potrebe).

V okviru poslovalnega časa je otrok lahko prisoten do 9 ur dnevno.

Do 7. ure zjutraj in po 16. uri popoldne je v vsaki enoti odprt po en oddelek (oziroma popoldne trije v Enoti Mravljinček). Med 7. in 16. (16.10 v Enoti Mravljinček) so odprti vsi trakti oziroma atriji.

 

Dežurni oddelki: Jutranje združevanje: Popoldansko združevanje
Enota Sapramiška 3. atrij: Miške 5.30-7.00 16.00-17.00
Enota Vid Palčki 6.00-7.00 16.00-17.00
Enota Mravljinček V. trakt: Palčki 6.00-7.00 (za celo enoto) 16.10-17.00 (za 5. trakt in jasli za starost 1-3)
Enota Mravljinček V. trakt: Pike   16.10-17.00 (za 1., 2. in 5. trakt za starost 3-6)
Enota Mravljinček IV. trakt: Ribice   16.10-17.00 (za 3. in 4. trakt)
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA