Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Delovanje vrtca temelji na vrednotah Vrtca Šentvid, Kurikulumu za vrtce in veljavni zakonodaji, kar je ob sprejeti viziji vrtca in poslanstvu največje dobrobiti za otroka v najširšem smislu, izhodišče razvojnim ciljem in strategijam vrtca, ki vodijo k večji kvaliteti dela s predšolskimi otroki.

VREDNOTE VRTCA ŠENTVD
Izbor nam najpomembnejših vrednot, ki nas vodijo pri našem delu, je nastal skozi razmišljanja, pogovore in delo zaposlenih ter v sodelovanju s starši.
SPREJEMANJE Pomembno nam je, da vsak otrok v našem vrtcu čuti, da je sprejet.
SPOŠTOVANJE Prepričani smo, da je prav vsak, vključen v življenje in delo našega vrtca, upravičen do spoštljivega odnosa.
ODGOVORNOST Zavedamo se velike odgovornosti, ki jo imamo v skrbi za varnost, zdravje, dobro počutje in razvoj naših otrok.
ODPRTOST IN SODELOVANJE Pomembno nam je sodelovanje, zavzemamo se za odprt vrtec, nove ideje in strokovne izzive.
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca