Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Del izvedbenega kurikula so tudi obogatitveni programi, katere v vrtcu načrtujemo vsako leto v delovnem načrtu vrtca, vzgojiteljice pa v načrtu oddelka. Program nato dopolnijo in sprejmejo starši na roditeljskem sestanku, se dogovorijo o trajanju, vsebini in pri posameznih programih o dodatnem doplačilu.

Obogatitvene dejavnosti v vrtcu so del izvedbenega kurikula v okviru dnevnega programa.

 

V vrtcu so ponujene tudi dodatne dejavnosti, ki pa jih organizirajo zunanji izvajalci v popoldanskem času in niso del dnevnega programa.

 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca