Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Del izvedbenega kurikula so tudi obogatitveni programi, katere v vrtcu načrtujemo vsako leto v delovnem načrtu vrtca, vzgojiteljice pa v načrtu oddelka. Program nato dopolnijo in sprejmejo starši na roditeljskem sestanku, se dogovorijo o trajanju, vsebini in pri posameznih programih o dodatnem doplačilu.

Obogatitvene dejavnosti v vrtcu so del izvedbenega kurikula v okviru dnevnega programa.

 

V vrtcu so ponujene tudi dodatne dejavnosti, ki pa jih organizirajo zunanji izvajalci v popoldanskem času in niso del dnevnega programa.

 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 10. december 2018

  Združevanje v času novoletnih počitnic

  V dnevih 24., 27., 28., in 31. 12. 2018 pričakujemo zmanjšano število prisotnih otrok, zato bodo otroci vseh enot združeni v Enoti Mravljinček na Brodu. Naprošamo vas, da do torka, 18. 12. 2018 obvestite vzgojiteljici oddelka o morebitni odsotnosti vašega otroka v navedenih dneh.

 • 07. december 2018

  Zahvala za prispevke za sklad vrtca na novoletnem bazarju

  Iskrena zahvala vsem staršem in zaposlenim, ki ste sodelovali na novoletnem bazarju z izdelki in prostovoljnimi prispevki. Skupaj smo v sklad vrtca zbrali 4.815,00 €.

 • Vsa obvestila vrtca