Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Dodatne dejavnosti

 V vrtcu so ponujene tudi dodatne dejavnosti, ki jih organizirajo zunanji izvajalci v popoldanskem času. Za razliko od obogatitvenih dejavnosti dodatne dejavnosti niso del dnevnega programa. Vrtec nudi prostor zunanjim izvajalcem, plačniki so starši. Dodatne dejavnosti se v vrtcu organizira v popoldanskem času tako, da ni ovirano izvajanje dnevnega programa. Starši v skladu z okrožnico MŠŠ (2007) podpišejo izjavo, da po zaključku dodatnega programa pridejo po otroka, da se ne vrača več v oddelek.

 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA