Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Zeleni nahrbtnik je ekološki program za otroke, ki ga izvajajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v sodelovanju z ZPM in ostalimi ljubljanskimi vrtci.

Ciciuhec (malčkova bralna značka), Ostržkova bralna značka, Eko bralna značka (ZPM, Mestna knjižnica Ljubljana, EKO šole in vrtci) so programi za spodbujanje interesa za knjigo ob spoznavanju in doživljanju najlepših pravljic ter v sodelovanju s starši.
 
Sodelovali bomo z društvom Sredina, ki za otroke pripravlja obogatitveni program »Iz prostorskega gibanja v ploskovno slikanje«. Gibanje vključuje evritmijo in prstne igre, kar pomaga, da otrok harmonizira gibe rok in nog ter se preizkuša v slikarski tehniki mokro-mokro, ki omogoča prosto pot domišljiji.
 
Sodelovali bomo z Društvom Izida, ki bo izvedlo delavnico z malimi inštrumenti in glino.
 
V sodelovanju z medicinsko fakulteto bo v vrtcu potekal projekt Medimedo. Namen projekta je preprečevanje strahu pred zdravnikom. Medimedo zdravniki bodo pripravili bolnišnico, kamor bodo otroci pripeljali svoje medvedke na pregled.
 
V starejših oddelkih bodo strokovne delavke v posameznih oddelkih omogočale igro z računalnikom (spoznavanje računalnika, učenje skozi igro, komunikacija, iskanje informacij).
 
Nekateri starejši predšolski oddelki bodo izvedli celodnevni izlet, ki se navezuje na katero od obravnavanih vsebin, ki poteka v oddelku.
 
Med obogatitvene dejavnosti sodi tudi otrokov portfolio, ki ga v soglasju s starši vodijo posamezne strokovne delavke.
 
Kot obogatitvene dejavnosti se vključujemo tudi v programe Pasavček, Kinobalon, Skoviki znanosti.
 
 
Obogatitvene dejavnosti delno financirane od MOL:
  • Jezikovno kompetenten otrok
  • Lutka ima pamet in srce
  • Šport v vrtcu
  • Projekt za lepšo Ljubljano
  • Gozdna igralnica
     
 
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA