Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Obogatitvene večdnevne dejavnosti so dodatna nadstandardna obogatitev rednega programa vrtca. Dejavnosti se izvajajo ob predhodni pobudi in soglasju staršev oddelka, ki za dejavnost tudi dodatno finančno prispevajo. Za oddelke starosti 5–6 let za izvedbo obogatitvene dejavnosti Mestna občina Ljubljana namenja 75 € na otroka (nadstandardni program). Časovno večdnevne dejavnosti potekajo od 3–5 dni. Dejavnosti vzgojitelji strokovno načrtujejo kot smiselno obogatitev letnega načrta dela oddelka ter ob upoštevanju posebnosti konkretne skupine. Pri načrtovanju se upoštevata načelo enakih možnosti in načelo vključenosti; dejavnost se načrtuje časovno in vsebinsko tako, da se je lahko udeleži celotna skupina ter tako, da finančno breme ni za starše previsoko. Za otroke iz socialno ogroženih družin se udeležba sofinancira iz sklada vrtca. Za otroke s posebnimi potrebami (z odločbami ZRSŠ) se po potrebi zagotovi spremljevalca (ob sofinanciranju MOL oziroma sklada vrtca). Za otroke, ki se določene dejavnosti ne udeležijo, se v vrtcu zagotavlja enakovreden kakovosten program.
Obogatitvene večdnevne dejavnosti v skladu z dogovorom na ravni vrtca izvajajo vsi oddelki starosti 5–6 let, večinoma pa tudi že oddelki starosti 4–5 let. 
K obogatitvenim dejavnostim da predhodno soglasje svet staršev, sprejme pa jih svet vrtca.

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

  • 25. oktober 2018

    Združevanje v času jesenskih počitnic!

    V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

  • 23. oktober 2018

    Zbiralna akcija papirja

    Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

  • Vsa obvestila vrtca