Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

 Vsako leto organiziramo za otroke ogled različnih prireditev in predstav v vrtcu ali izven vrtca, ki so del obogatitvenega programa in izvedbenega kurikula vrtca. Nekatere predstave pripravijo za otroke strokovne delavke vrtca (lutkovne in igrane igrice za otroke v času prazničnega decembra ) oz. je plačnik izvajalca vrtec ( predstava dijakinj vzgojiteljske šole - v vsaki enoti po dve predstavi), ostale posebej plačajo starši, po predhodnih dogovorih na prvih roditeljskih sestankih.

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA