Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

 Vsako leto organiziramo za otroke ogled različnih prireditev in predstav v vrtcu ali izven vrtca, ki so del obogatitvenega programa in izvedbenega kurikula vrtca. Nekatere predstave pripravijo za otroke strokovne delavke vrtca (lutkovne in igrane igrice za otroke v času prazničnega decembra ) oz. je plačnik izvajalca vrtec ( predstava dijakinj vzgojiteljske šole - v vsaki enoti po dve predstavi), ostale posebej plačajo starši, po predhodnih dogovorih na prvih roditeljskih sestankih.

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca