Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Obrazci

Vloga za vpis (2018/19)

 • Pod zgornjo povezavo je objavljena vloga za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2018/19. Obrazec je enoten za vse javne vrtce v MOL.
 • Vlogo oddajte na upravi vrtca: Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, 1210 Lj. Šentvid (od 1. do 15. marca)
 • Podrobnejše informacije o vpisu ...

 

Izpisnica

 • Izpisnico oddajte v tajništvu vrtca, takoj ko se odločite za izpis, najkasneje 15 dni pred izpisom.
 • V primeru prepisa v drug vrtec ste starši dolžni izpisnico oddati pred podpisom pogodbe v drugem vrtcu.
 • Več informacij o izpisu ...

 

Obrazec za spremembo podatkov

 • V primeru spremembe naslova ali drugih podatkov oddajte izpolnjen obrazec v tajništvu vrtca.
 • Če gre za spremembo občine stalnega prebivališča, priložite tudi kopijo potrdila iz upravne enote.
 

Odprti vrtec in igralne urice

 

Vloga za znižano plačilo vrtca

 

Obrazec za računovodstvo

 • Izpolnjen obrazec oddajte v računovodstvo vrtca ob vstopu otroka v vrtec.


Obrazec za počitniško rezervacijo


Obrazec za uveljavljanje zdravstvene rezervacije

Soglasje za pošiljanje e-računov

 • Soglasje za pošiljanje e-računov oddajte v računovodstvo vrtca osebno ali po e-pošti: placilo@vrtecsentvid.si
 

Soglasje za direktno obremenitev

 • Soglasje za direktno obremenitev oddajte v računovodstvo vrtca osebno ali po e-pošti: placilo@vrtecsentvid.si
 

Zdravniški list - Potrdilo o zdravstvenem stanju ob vstopu otroka v vrtec

 • Potrjen zdravniški list starši oddajte vzgojiteljem na uvodnem razgovoru pred uvajanjem oziroma najkasneje prvi dan uvajanja.

Obrazec za dietno prehrano

 • Izpolnjen obrazec s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajte pred vstopom otroka ter nato ob pričetku vsakega šolskega leta.
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA