Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Odprtje vseh oddelkov v Enoti Mravljinček 2018

22.8.2018


Spoštovani starši!
Od ponedeljka, 27. 8. 2018 dalje bodo ponovno odprti vsi trakti.
Vrtec bo odprt od 6.00 do 17.00. Jutranje dežurstvo za vse oddelke bo od 6.00 do 7.00, v oddelku Palčki, v 5. traktu. Od 7.00 bodo odprti vsi trakti.

Popoldansko združevanje otrok v traktih bo od 15.30 do 16.10. Od 16.15 do 17.00 bo dežurstvo za:
-          3 in 4. trakt v 4. traktu, v oddelku Ribice,
-          1., 2., 5. trakt in jasli pa v 5. traktu (novi prizidek), v oddelku Palčki (oddelki 1-3) in v oddelku Pike (oddelki 3-6).

Otroci bodo od 27. 8. 2018 v oddelkih kot so oblikovani za novo šolsko leto. Tisti, ki odhajajo v šolo, ostajajo v oddelku, v katerem so bili v tem šolskem letu.

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca