Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Poslovanje v času novoletnih počitnic 2018

20.12.2018


V času novoletnih počitnic bomo med 24. 12. in 31. 12. 2018 zaradi zmanjšanega števila otrok, koriščenja dopustov zaposlenih in racionalizacije dela zaprli enote Sapramiška, Mišmaš, Vid ter dislocirani oddelek Zvezde. V Enoti Mravljinček bodo zaprti 1., 3., 4. in 5. trakt.  Enota bo odprta od 6.00 do 17.00, jutranje in popoldansko združevanje bo v 2. traktu, v oddelku Srnice. Jasli bodo odprte od 7.00 do 16.30.
Otroci iz enot  Sapramiška, Mišmaš, Vid ter dislociranega oddelka Zvezde bodo razporejeni v Enoto Mravljinček:
- v 2. traktu v oddelku Mucki bodo združeni oddelki 2. starostnih skupin iz enot Sapramiška, Mišmaš in Vid
- v jaslih v oddelku Sončki bodo združeni oddelki 1. starostnih skupin iz enot Sapramiška, Mišmaš in dislociranega  oddelka bratov Učakar

Organizacija dela za Enoto Mravljinček:
 24. 12. 2018:
- v 2. traktu v oddelku Srnice bodo združeni oddelki 1., 2., 3. trakta, oddelek Ribice iz 4. trakta ter oddelki Snežinke, Pike in Sove 5. trakta
- v jaslih v oddelku Polžki bodo združeni oddelki Sončki, Polžki in Pikapolonice
- v jaslih v oddelku Pikapolonice bodo združeni oddelki Račke, Mravljice in Žabice 4. trakta ter oddelki Palčki, Žoge in Rožice 5. trakta

 31. 12. 2018:
- v 2. traktu v oddelku Srnice bodo združeni oddelki 1., 2., 3. trakta, oddelek Ribice iz 4. trakta ter oddelki Snežinke, Pike in Sove 5. trakta
- v jaslih v oddelku Pikapolonice bodo združeni oddelki Sončki, Polžki in Pikapolonice jasličnih oddelkov, Račke, Mravljice in Žabice 4. trakta ter oddelki Palčki, Žoge in Rožice 5. trakta

 27. in 28. 12. 2018
- v 2. traktu v oddelku Srnice bodo združeni oddelki 1., 2. trakta
- v 2. traktu v oddelku Zajčki bodo združeni oddelki  3. trakta, oddelek Ribice iz 4. trakta ter oddelki Snežinke, Pike in Sove 5. trakta
- v jaslih v oddelku Polžki bodo združeni oddelki Sončki, Polžki in Pikapolonice
- v jaslih v oddelku Pikapolonice bodo združeni oddelki Račke, Mravljice in Žabice 4. trakta ter oddelki Palčki, Žoge in Rožice 5. trakta
Prisotnost strokovnih delavkah in organizacijo dela si lahko ogledate na oglasnih mestih pred oddelki.

Hvala za razumevanje.
Želimo vam prijetne praznične dni!

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA