Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Sprememba lokacije za oddelka Snežinke in Rožice v Enoti Mravljinček

16.7.2018


V času poletnih počitnic je bilo predvideno, da se od 16. 7. do 24. 8. 2018 zaradi zmanjšanega števila otrok, koriščenja dopustov zaposlenih in racionalizacije dela oddelka Snežinke in Rožice iz 5. trakta združita v IV. trakt, v oddelek Žabice.
Od predvidenega števila otrok, se je le to povečalo, zato vas obveščamo, da bosta oddelka združena v 2. traktu, v oddelku Zajčki. Oddelek Mucki ostaja v svoji igralnici.
Za razumevanje in sodelovanje se vam iskreno zahvaljujemo.
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA