Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Zahvala za prispevke za sklad vrtca na novoletnem bazarju

7.12.2018 Sklad vrtca


Iskrena zahvala vsem staršem in zaposlenim, ki ste sodelovali na novoletnem bazarju z izdelki in prostovoljnimi prispevki. Skupaj smo v sklad vrtca zbrali 4.815,00 €.
Zelo smo veseli zbranega zneska, ki bo omogočil otrokom enake možnosti.
Sredstva sklada porabimo v skladu s poslovnikom, pokrivamo stroške angleških uric v oddelkih 5-6, vadbene ure s športnim pedagogom v oddelkih 3-6 ter pomagamo kriti stroške plačljivih programov vrtca otrokom iz materialno ogroženih družin.
Več o skladu: http://vrtecsentvid.si/si/sklad_vrtca
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA