Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Splošne informacije o plačlu vrtca na spletni strani Ministrstva za izobraževanj, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnovno_solstvo/predsolska_vzgoja/vpis_in_placilo/


Informacije o uveljavljanju znižanega plačila vrtca - spletna stran Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/
 

Cene vrtca določa Mestna občina Ljubljana, ustanoviteljica vrtca.

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana na seji dne 9.7.2012, Uradni list RS, št. 57/2012, pričel veljati s 1. 8. 2012).
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20122451

 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca