Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Cene dnevnih programov v Vrtcu Šentvid od 01. 08. 2012 znašajo: 

  • program I. starostnega obdobja 485 EUR
  • program II. starostnega obdobja 346 EUR
  • kombinirani oddelki 379 EUR
  • oddelki 3-4 letnih otrok 379 EUR

Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 38,85 € mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA