Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

V vseh oddelkih Vrtca Šentvid izvajamo DNEVNI PROGRAM, ki traja 69 ur.
Dnevni program je takšen, da otroku omogoča varno, zdravo, čustveno toplo in srečno otroštvo z vplivanjem na razvoj otrokovih potencialov.

 • Jutranji sprejem otrok; Prvi vsakdanji stik otroka z vzgojiteljico ali pomočnico vzgojiteljice, otroki in klimo v vrtcu, kot uvod v celodnevno počutje otroka v vrtcu in kasneje doma. Možnost za komunikacijo med vzgojiteljico in starši o počutju, razpoloženju in doživljanju otroka.
 • Vzgojno delo; poteka skozi ves dan, ko se predvsem spontana igra otrok prepleta s strokovno pripravljenimi individualnimi in skupinskimi dejavnostmi, med katerimi lahko otrok izbira. Strokovna delavka dejavno vključuje otroke v načrtovanje in evalvacijo vzgojnega dela. Vzgojitelj in pom. vzgojitelja poskrbita stimulativno organizacijo prostora, pripravo različnih materialov in sredstev ter raznovrstnih dejavnosti, ki otroku omogočajo igro in učenje v skladu z njegovimi razvojnimi potrebami. Posebno pozornost namenjamo čustveni klimi v oddelku, pogostim pozitivnim interakcijam, pozornemu poslušanju otrok, uporabi pozitivnih, jasnih navodil, spodbujanju divergentnega mišljenja (različne vrste vprašanj), delitvi izkušenj in idej med otroki ter pogostim socialnim interakcijam med posamezniki in v majhnih skupinah.
 • Prehranjevalni program; kjer s 4. oz. 3. obroki dnevno (vključujoč dietno prehrano) zagotavljamo 70% vrednosti dnevne prehrane na vsakega otroka. Z vzgojnega vidika otroke navajamo na prehranjevalno kulturo in zdrave prehranjevalne navade.
 • Počitek; Potrebe po počitku zadovoljujemo skladno z življenjskim ritmom in željami posameznega otroka ter v dogovoru s starši. Otrokom, ki počitka ne potrebujejo ponudimo dejavnosti, ki otroke umirjajo in mu nudijo drugačno možnost počitka (individualne igre v kotičkih, knjige, kasete...).


 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca