Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

V vrtec so vključeni otroci od starosti 1 leta (oziroma minimalno 11 mesecev) do starosti 6 let oziroma do vstopa v šolo.

Glede na starost ločujemo:
 • prvo starostno obdobje: starost otrok od 1 do 3 leta,
 • drugo starostno obdobje: starost otrok od 3 do 6 let,
 • kombinirani oddelki 1. in 2. starostnega obdobja.
Pri oblikovanju oddelkov za novo šolsko leto se upošteva starost, ki jo bodo otroci dopolnili do konca koledarskega leta. Otroci, ki bodo do konca decembra dopolnili 3 leta starosti, spadajo v 2. starostno obdobje, mlajši otroci pa v 1. starostno obdobje. V kombiniranih oddelkih je lahko največ 7 otrok 1. starostnega obdobja. Kombinirani oddelki najpgosteje nastanejo ob prehodu v 2. starostno obdobje, ko se normativ poveča in se skupine dopolnjujejo z mlajšimi otroki zaradi manjšega vpisa starejših otrok. Večina kombiniranih oddelkov je v starostnem razponu 2-4 leta.

Oddelki so lahko starostno homogeni ali starostno heterogeni. V heterogenih oddelkih je starostni razpon večji od enega leta. Starostno heterogeni oddelki imajo v skladu z normativi nekoliko nižje število otrok. Tudi v homogenih oddelkih je lahko nekaj otrok, ki izstopajo iz starostnega razpona 1 leta (v 1. starostnem obdobju do 2 otroka, v 2. starostnem obdobju do 4 otroci).

Oddelki se vsako šolsko leto oblikujejo v skladu z normativi, ob upoštevanju sestave obstoječih oddelkov ter ob upoštevanju števila na novo vpisanih otrok glede na starost ter ob upoštevanju števila otrok z odlogom všolanja. Po potrebi se oddelki delijo in sestavijo na novo.
V 1. starostnem obdobju so oddelki večinoma starostno homogeni, tako se zagotovijo mesta v vrtcu za večje število novih otrok. Največje število otrok v homogenih oddelkih 1. starostnega obdobja je 14.
Pri prehodu v 2. starostno obdobje se oblikujejo skupine starosti 3-4 ali kombinirane skupine starosti 2-4. Normativ teh skupin je maksimalno 19 otrok.
V 2. starostnem obdobju se normativ za število otrok poveča do 21 v primeru heterogenih skupin oziroma do 24 v primeru starostno homogenih skupin.

Cene vrtca glede na starostna obdobja so objavljene na strani: http://vrtecsentvid.si/si/placilo_vrtca/cene.html
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca