Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Bistveni poudarki iz kurikula za vrtce

 • Spoštovanje in upoštevanje otrokove individualnosti, drugačnosti , zasebnosti.
 • Nudenje izbire otroku v zvezi z vsakdanjim življenjem, delom in vsemi dejavnostmi v vrtcu, glede na njegove potrebe, interese in sposobnosti.
 • Aktivno sodelovanje otrok pri načrtovanju, oblikovanju ter sprejemanju odločitev in odgovornosti.
 • Kakovostne osebne interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi, spodbujanje ugodne socialno - čustvene klime.
 • Razvojno-procesni pristop, ki poudarja razvojno in aktivno naravo otroka: spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja, ki so zanj značilne v posameznem razvojnem obdobju.

Področja dejavnosti v vrtcu so gibanje, jezik, umetnost, družba, narava in matematika. Načrtovanje vzgojnega dela pomeni načrtovanje celostnega življenja v vrtcu ter vključuje vsa področja dejavnosti in povezavo med njimi, organizacijo prostora, počitka, hranjenja in drugih vsakodnevnih dejavnosti.

Izvedbeni kurikul vrtca zlasti upošteva

 • usmerjenost k otroku, odprtost, uravnoteženost,
 • razvojno ustreznost (strokovne delavke skrbno opazujejo otroke),
 • otrokom nudi možnost za raziskovanje, vključuje izkušnje, ki so otrokom izziv, v veselje ter možnosti za interakcije, spodbuja iniciativnost,
 • demokratičnost(načela),
 • redno načrtovanje in evalvacija vzgojne prakse.

O načrtovanem delu in izvajanju obvešča vzgojiteljica oziroma pomočnica vzgojiteljice starše na oglasni deski in na roditeljskih sestankih, o napredovanju posameznega otroka pa na govorilnih urah.

O načrtovanem delu in izvajanju obvešča vzgojiteljica oziroma pomočnica vzgojiteljice starše na oglasni deski in na roditeljskih sestankih, o napredovanju posameznega otroka pa na govorilnih urah.

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca