Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Odprti vrtec / igralne urice

Igralne urice

Igralne urice

Igralne urice so namenjene predšolskim otrokom v starosti 1-6 let, ki (še) niso redno vključeni v vrtec. Program se izvaja ob minimalne številu 5 prijavljenih otrok.

Program je zasnovan na druženju in igri otrok ter različnih vodenih dejavnostih (jezikovnih, likovnih, plesnih, glasbenih, gibalnih…).
Mlajši otroci in otroci, ki se vključujejo na novo, so na igralnih uricah ob prisotnosti staršev.

Zbiramo prijave za šolsko leto 2018/19.

Pričetek: ponedeljek, 15. 10. 2018
Termin: ob ponedeljkih 15.00 do 16.30
Trajanje: od oktobra 2018 do maja 2019 (ob pogoju minimalnega števila 5 otrok)
Lokacija: Enota Mravljinček na Brodu - Martinova pot 14 (5. trakt - nov opečnat prizidek; telovadnica/likovna soba).
Vodja programa: vzgojiteljica Anja Kastelic

Vabljeni k prijavi!

Prispevek staršev (prijavnina): 10 € za vsak sklop 5 zaporednih srečanj


Dodatne informacije:
Svetovalna delavka Mija Koderman - 01 513 03 54, vpis@vrtecsentvid.si
Prijavni obrazec oddajte na upravi vrtca ali po e-pošti.

 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA