Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Projekti se izvajajo z namenom izboljšanja kakovosti dela z otroki. Vsebinsko se vežejo na razvojne cilje vrtca, ki so kot rdeča nit življenja in dela v vrtcu.

Projekti:

 • EKO projekt - EKOvrtec kot način življenja
 • Mednarodni projekt Korenine Evrope (Erasmus+, K2) več ...
 • Projekt terapevtski pes  (Društvo Tačke pomagačke)
 • Odkrivanje in raziskovanje svetlobe
 • Skrivnostni gozd / Gozdna igralnica
 • Khetaun (Skupaj): s ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok – Erasmus+ v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom

PROJEKT TERAPEVTSKI PES  (Društvo Tačke pomagačke)
NAMEN: 
-ustvarjanje spodbudnega učnega okolja za otroke s posebnimi potrebami s pomočjo vključevanja terapevtskega psa v oddelek, ki bo otrokom močna čustvena opora
-za utrjevanje in vzdrževanje že usvojenega znanja na drugačen način in lažje učenje novega
 
CILJI
Doseganje zastavljenih učnih ciljev ob strokovni podpori društva Tačke pomagačke na naslednjih področjih:
rast in celostni razvoj
govor in komunikacija
kognitivno področje
psihosocialno področje.
 
Sodelujoči oddelki (Sove, Pike, Metuljčki iz Enote Mravljinček,
Žabice iz Enote Vid  in Veverice iz Enote Sapramiška).


************************

V šolskem letu 2017/2018 smo se z uspešnimi prijavami na razpise vključili tudi v dva projekta Ministrstva za šolstvo, izobraževanje in šport:
 
 • Zaposlovanje asistententov za otroke s posebnimi potrebami (v Vrtcu Šentvid projektna zaposlitev 1 asistentke v obdobju od septembra 2017 do junija 2018);
 • »Prva zaposlitev: Pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018« (v Vrtcu Šentvid projektna zaposlitev 3 začetnic od januarja do junija 2018 in 4 začetnic od junija do novembra 2018).
Projektne zaposlitve sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

  
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca