Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Dosedanji uspešni projekti, ki so zagotovo dvignili kakovostno raven dela s predšolskimi otroki so:

 • Khetaun (Skupaj): s ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok – Erasmus+ v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom
 • Vrt v vrtcu
 • Most med umetnostmi
 • projekt Portfolio
 • projekti mednarodnega sodelovanja Comenius 1 - Link, Enakost med spoloma in NIFE, E-STEP – Erasmus+ in drugi  (več ...),
 • sodelovanje vrtca v mednarodni mreži Comenius 3 The Learning Teacher Network (več ...)
 • projekt Galerija v vrtcu,
 • inovacijski projekt Let's have fun (projekt integrirane angleščine),
 • vizualno opismenjevanje, inovacijski projekt Šport v vrtcu - zakaj pa ne?, 
 • projekt vključevanja elementov pedagoškega koncepta Reggio Emilia (v sodelovanju s Pedagoško fakulteto v Ljubljani), 
 • Gozdna igralnica - inovacijski projekt v sodelovanju z ZRSŠ,
 • projekt Krepimo družine in
 • različni projekti v sodelovanju s fakultetami in društvi ...
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA