Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Mednarodno sodelovanje

Vrtec Šentvid že od leta 1999 kot prvi slovenski vrtec sodeluje z državami EU v okviru projektov Comenius in Erasmus.

Aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih omogoča uresničevanje ciljev s področja domovinske vzgoje in medkulturnosti. Hkrati je poseben strokovni izziv, ki ob stalnem strokovnem izobraževanju omogoča profesionalno potrditev posamezniku in vrtcu, daje možnost spremljanja novosti v evropskem prostoru ter hkrati nudi zadovoljstvo ob spoznanju, da smo v samem vrhu po kakovosti predšolske vzgoje v Evropi.

 
Sodelovanje z vrtci iz drugih držav


Vrtec Šentvid se aktivno povezuje in sodeluje s partnerskimi vrtci iz drugih držav. Sodelovanje poteka v okviru projektov sofinanciranih s strani EU, v preteklosti v okviru t.i. programa Comenius 1, v sedanjosti pa Erasmus+ in eTwinning.
Povezovanje z vrtci iz drugih držav v okviru projektov koordinira vzgojiteljica Danica Zver, sodelujejo pa tudi strokovne delavke iz drugih oddelkov. 

********
Novi mednarodni projekt vrtca v šolskem letu 2018/19:
MEDNARODNI PROJEKT KORENINE EVROPE (ERASMUS+, K2)

IZHODIŠČE PROJEKTA
Ob spoznavanju različnih tujih kultur ohranjanje in spoznavanje lastne kulturne dediščine.
Spodbujati zanimanje otrok in staršev za lastno kulturo, a hkrati spoznavati in sprejemati drugačnost.
Soočenje vrtca in vključenih partnerjev z izzivi pri vključevanju družin iz različnih kulturnih ozadij.
 
PREDNOSTNI CILJI
Družbena in izobraževalna vrednost evropske kulturne dediščine, spodbujanje socialne vključenosti ter krepitev izobraževalnih kompetenc učiteljev.
Ozavestiti skupne evropske vrednote (nediskriminacija, pravičnost, solidarnost in družbena vključenost)
 
PREDNOSTNI TEMATSKI SKLOPI
Kulturna dediščina/evropsko leto kulturne dediščine
Medkulturno/medgeneracijsko izobraževanje in vseživljenjsko učenje
Vključitev – kulturna enakost
 
VSEBINA IN TEME
Maskote držav, Tradicionalna peka kruha, Moj kraj nekoč, Običaji doma in po svetu, Prstne igre, Praznovanja, Igra otrok včasih, Folklora
Predstavitve projekta na različne načine (razstave, predstavitveni kotički, oglasna mesta, spletna stran vrtca, promocija v lokalnem okolju, prireditve, obisk gostov iz sodelujočih partnerskih držav)
 
Sodelujoči vrtci in šole: Bolgarija, Portugalska, Romunija, Turčija, Slovenija

********
V projektih mednarodnega sodelovanja eTwinning smo pričeli sodelovati v šolskem letu 2017/18.
eTwinning je akcija programa Erasmus+, ki jo usklajuje Evropsko šolsko omrežje v imenu Evropske komisije. Namenjena je podpori in spodbujanju uporabe sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.
Dodatne informacije:
https://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/etwinning/
https://youtu.be/hrrS0dFzySo
https://www.etwinning.net/sl/pub/index.htm
Sodelovanje v projektih eTwinning koordinirata vzgojiteljici Danica Zver in Anja Vrhovnik.

V LETU 2017/18 SMO SODLEOVALI V NASLEDNJIH PROJEKTIH:
LET´S EXPERIANCE AND LEARN https://twinspace.etwinning.net/44384/pages/page/385335
HEALTHYLAND OLYMPICS  https://twinspace.etwinning.net/44593
PRESCHOOLER-SMALL CITIZEN https://twinspace.etwinning.net/45903
COLOURFUL LIFE https://twinspace.etwinning.net/65109


********
V obdobju 2014-16 smo v okviru programa Erasmus+ sodelovali s projektom:
E-STEP for the future  (European–Sport–Think–Energise–Play).
Sodelujoče države:  Belgija, Finska, Irska, Nemčija, Italija.
Spletna stran projekta: http://schule.explorarium.de/course/view.php?id=1268

********
V letih od 2012 do 2014 smo v okviru programa Comenius 1 sodelovali s projektom NIFE - Natural Ideas for Europe, skupaj s partnerskimi vrtci iz Italije, Belgije, Nemčije, Finske, Irske in Islandije.
Spletna stran projekta: http://schule.explorarium.de/course/view.php?id=495

*********
V letih od 2005 do 2009 je potekalo sodelovanje s partnerskimi vrtci iz Švedske, Francije in Španije na temo Enakost med spolomoma.

Več o projektu ...

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA