Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Mednarodno sodelovanje

Vrtec Šentvid že od leta 1999 kot prvi slovenski vrtec sodeluje z državami EU v okviru projektov Comenius in Erasmus.

Aktivno sodelovanje v mednarodnih projektih omogoča uresničevanje ciljev s področja domovinske vzgoje in medkulturnosti. Hkrati je poseben strokovni izziv, ki ob stalnem strokovnem izobraževanju omogoča profesionalno potrditev posamezniku in vrtcu, daje možnost spremljanja novosti v evropskem prostoru ter hkrati nudi zadovoljstvo ob spoznanju, da smo v samem vrhu po kakovosti predšolske vzgoje v Evropi.

Vrtec Šentvid je član mednarodne mreže The Learning Teacher Network (mreža učečih se učiteljev/vzgojiteljev). Gre za mednarodno sodelovanje z evropskimi državami za razvoj aktualnih strokovnih tem, kot so: izobraževanje za vse, izobraževanje za vseživljenjsko učenje, izobraževanje za trajnostni razvoj, ustvarjalnost, inovativnost, inkluzija, vodenje ...

Nosilka projekta za vrtec: Jožica Pantar
Dosedanje aktivne udeleženke na konferencah: Katja Zalar, Danica Zver, Helena Pugelj, Mija Koderman, Mateja Štih

http://www.learningteacher.eu/

 

 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA