Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

PROJEKT TERAPEVTSKI PES  (Društvo Tačke pomagačke)
NAMEN: 
-ustvarjanje spodbudnega učnega okolja za otroke s posebnimi potrebami s pomočjo vključevanja terapevtskega psa v oddelek, ki bo otrokom močna čustvena opora
-za utrjevanje in vzdrževanje že usvojenega znanja na drugačen način in lažje učenje novega
 
CILJI
Doseganje zastavljenih učnih ciljev ob strokovni podpori društva Tačke pomagačke na naslednjih področjih:
rast in celostni razvoj
govor in komunikacija
kognitivno področje
psihosocialno področje.
 
Sodelujoči oddelki (Sove, Pike, Metuljčki iz Enote Mravljinček,
Žabice iz Enote Vid  in Veverice iz Enote Sapramiška).
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA