Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Vključevanje staršev v življenje vrtca je zelo pomembno. Oblike sodelovanja so individualne in skupinske.

 • Individualni pogovori s strokovno delavko/delavcem pred vstopom otroka v vrtec,
 • Vsakodnevna izmenjava informacij ob prihodu in odhodu otroka,
 • Mesečne govorilne ure za poglobljene pogovore o otroku,
 • Vključevanje staršev v različne dejavnosti oziroma program v oddelku,
 • Prisotnost staršev ob otroku v oddelku pri uvajanju otroka v vrtec,
 • Pisne informacije o delu in življenju v oddelku na oglasni tabli.

 

Skupne in skupinske oblike:

 • Roditeljski sestanki v oddelku,
 • Roditeljski sestanki pred vstopom otroka v vrtec,
 • Strokovna predavanja in delavnice s strokovnjaki (šola za starše),
 • Skupne prireditve in praznovanja otrok, staršev in delavcev vrtca.

 

Starši lahko svoje interese uresničujejo tudi s pomočjo sveta staršev, ki je sestavljen iz posameznih predstavnikov vsakega oddelka/skupine.

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca