Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

  • spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete otroka,
  • zagotavljanje varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja za otroka,
  • uresničevanje pravice otrok do enakih možnosti,
  • zasnovanost dela z otroki na znanju in razumevanju značilnosti otrokovega razvoja v določenem starostnem obdobju in na značilnostih posameznega otroka.
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA