Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

  • spoštovanje in upoštevanje staršev kot primarnih skrbnikov, ki nosijo glavno odgovornost za otrokovo vzgojo in razvoj,
  • postopno uvajanje otroka v vrtec ob prisotnosti staršev v oddelku,
  • pravica staršev do obveščenosti o programu vrtca in aktivnega sodelovanja v njem,
  • strokovna pomoč staršem pri vzgoji njihovega otroka,
  • spoštovanje zasebnosti družine.
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA