Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Vsako leto v vrtcu organiziramo nekaj predavanj za starše, na katerih se pogovarjamo o razvoju in vzgoji otrok. Na vsako izmed srečanj povabimo strokovnjaka s področja predšolskega obdobja, ki nam predstavi določeno temo in s katerim se nato pomenimo o konkretnih primerih, vprašanjih in dilemah. Starši ste vabljeni k aktivnemu sodelovanju, k zastavljanju vprašanj strokovnjakom, pa tudi k podajanju svojih razmišljanj in izkušenj.

Srečanja so za starše brezplačna. Potekajo v popoldanskem času, trajajo približno 2 uri. 
Srečanja izvajamo v prostorih vrtca, v enotah Sapramiška in Mravljinček za starše iz vseh enot vrtca.
Vabljeni tudi starši, ki boste otroke v naš vrtec šele vpisali.
 

Dodatne informacije: 

svetovalna delavka: Mija Koderman
e-pošta: mija.koderman@guest.arnes.si
telefon: 01 513 03 54


V Ljubljani obstaja za starše predšolskih in šolskih otrok tudi možnost udeležbe na predavanjih v okviru Izobraževalnega centra Pika.
Več o tem na povezavi: http://icpika.si/za-starse/
Poleg tega ponujajo tudi možnost osebnega oziroma elektronskega svetovanja.
 

Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA