Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Komisija za sprejem v vrtec vsako leto po zaključenih vpisih oblikuje prednostni seznam ob upoštevanju števila točk in datuma rojstva. Vrtec sprejme otroke po vrsti s prednostnega seznama glede na število prostih mest za novo šolsko leto.
Otroci, ki v vrtec niso sprejeti, so razporejeni na čakalni seznam.
Ko se naknadno sprostijo mesta v vrtcu (zaradi odpovedi oziroma izpisov), sprejemamo otroke s čakalnega seznama.

Čakalni seznami vrtcev se junija združijo v centralni čakalni seznam MOL, iz katerega se naknadno sprejemajo otroci v primeru odpovedi in dodatne sprostitve prostih mest.

Čakalni seznam se vsako leto oblikuje na novo. Starši otrok, ki v vrtec niso bili sprejeti, morajo oddati vlogo ponovno v marcu za naslednje leto. V takem primeru se pri točkovanju pridobi dodatnih 10 točk.

V primeru, da so pri posameznem letniku rojstva sprejeti že vsi otroci s čakalnega seznama, vrtec lahko odobri sprejem tudi za vloge oddane po roku javnega vpisa.

Čakalni seznam Vrtca Šentvid v šolskem letu 2017/18:

 • Prvotno je bilo v aprilu 2017 na čakalni seznam razporejenih 21 otrok 1. starostnega obdobja, ki v vrtec v prvem krogu sprejema niso bili sprejeti (61 točk in manj).
 • Trenutno so na čakalnem seznamu le še 4 otroci letnika rojstva 2017.
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca