Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Komisija za sprejem v vrtec vsako leto po zaključenih vpisih oblikuje prednostni seznam ob upoštevanju števila točk in datuma rojstva. Vrtec sprejme otroke po vrsti s prednostnega seznama glede na število prostih mest za novo šolsko leto.
Otroci, ki v vrtec niso sprejeti, so razporejeni na čakalni seznam.
Ko se naknadno sprostijo mesta v vrtcu (zaradi odpovedi oziroma izpisov), sprejemamo otroke s čakalnega seznama.

Čakalni seznami vrtcev se junija združijo v centralni čakalni seznam MOL, iz katerega se naknadno sprejemajo otroci v primeru odpovedi in dodatne sprostitve prostih mest.

Čakalni seznam se vsako leto oblikuje na novo. Starši otrok, ki v vrtec niso bili sprejeti, morajo oddati vlogo ponovno v marcu za naslednje leto. V takem primeru se pri točkovanju pridobi dodatnih 10 točk.

V primeru, da so pri posameznem letniku rojstva sprejeti že vsi otroci s čakalnega seznama, vrtec lahko odobri sprejem tudi za vloge oddane po roku javnega vpisa.

Čakalni seznam Vrtca Šentvid v šolskem letu 2017/18:

  • Prvotno je bilo v aprilu 2017 na čakalni seznam razporejenih 21 otrok 1. starostnega obdobja, ki v vrtec v prvem krogu sprejema niso bili sprejeti (61 točk in manj).
  • Trenutno so na čakalnem seznamu le še 4 otroci letnika rojstva 2017.
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA