Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

V skladu z vpisnimi postopki obravnava vlog za sprejem poteka enotno za vrtec in ne ločeno po enotah vrtca.
Pri razporeditvi otrok se po možnosti upošteva izbor staršev glede lokacije. Če sprejem na prvo izbrano lokacijo ni možen, se otroka razporedi v drugo enoto.

V predpisanem obrazcu je možen samo izbor vrtcev ne pa tudi enot. Starši lahko na vlogi pripišete, v katero enoto vrtca želite vključiti otroka. Na vrhu prve strani obrazca lahko poleg imena vrtca (Vrtec Šentvid) zapišete tudi ime želene enote. Sicer pa vas o želji glede enote povprašamo tudi še naknadno po odobritvi sprejema v vrtec.
Želje upoštevamo, v kolikor je le možno. Razpored po enotah za septembrske vstope je znan do podpisa pogodb v začetku junija.
 

Vrtec Šentvid ima naslednje enote:

 • Enota Mravljinček na Brodu (poslovni čas od 6.00 do 17.00),
 • Enoti Sapramiška in Vid v Šenvidu * (poslovni čas od 5.30 do 17.00, Enota Sapramiška od 5.30),
 • v okviru Enote Vid deluje še dodatni oddelek za 1. starostno obdobje na Ul. bratov Učakar 6 v Kosezah (poslovni čas od 7.00 do 16.30),
 • Enota Mišmaš v Guncljah (poslovni čas od 6.30 do 17.00).
* V Šentvidu se vsi otroci 1. starostnega obdobja vključujejo v Enoto Sapramiška, v 2. starostnem obdobju pa se nekatere skupine preselijo v Enoto Vid na Prušnikovi ulici.

Opisi enot: http://vrtecsentvid.si/si/o_vrtcu/enote_vrtca
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca