Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Za šolsko leto 2018/19 je še nekaj prostih mest in je možno naknadno urediti vključitev otroka v vrtec.

Naknadne vloge za medletni vpis v šol. letu 2018/19 sprejemamo za naslednje letnike rojstva:

  • letniki 2013, 2014, 2015 - v posameznih enotah je še nekaj prostih mest;
  • letnika 2016 in 2017 - trenutno ni prostih mest, vendar je čakalna lista za to starost že skoraj izpraznjena.
Oddajte vlogo, ki jo dobite na upravi vrtca ali na spletni strani: http://vrtecsentvid.si/si/obrazci.html. V kolikor bo sprejem možen, vas bomo povabili k podpisu pogodbe. Za več informacij lahko pokličete svetovalno delavko na tel. 01 513 03 54 oz. pišete na vpis@vrtecsentvid.si . Če želite vpis v septembru 2019, počakajte na objavo javnega vpisa in novi obrazec; več informacij: http://vrtecsentvid.si/si/vpis/vpis_prihodnje_leto.html.

Za letnik 2018 sprejem v šolskem letu 2018/19 ni možen, ker je na centralni čakalni listi MOL še veliko otrok te starosti. Vlogo boste lahko oddali v začetku marca ob javnem vpisu za šolsko leto 2019/20.

**********
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA