Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Po prejemu obvestila o sprejemu otroka v vrtec:

1. Podpis pogodbe
Za sprejete otroke starši podpišejo z vrtcem pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca in s tem potrdijo vključitev otroka v vrtec.
Podpisovanje pogodbe poteka na upravi vrtca, pri rednem vpisnem postopku v enotnih terminih. Povabilo boste starši dobili po pošti sredi maja po zaključenih pritožbenih postopkih.
Pri medletnih vpisih se za podpis pogodbe dogovorite po telefonu 01 513 0354 ali preko e-pošte vpis@vrtecsentvid.si

Vzorec pogodbe med starši in vrtcem: pogodba-vrtec-starsi.pdf

Ob podpisu pogodbe boste starši prejeli mapo z navodili in obrazci. Obrazci so dostopni tudi na spletni strani v rubriki OBRAZCI.

2. Vloga za subvencijo vrtca

 • Vlogo za subvencijo vrtca starši oddate na pristojnem CSD v mesecu pred vstopom.
 • Po oddaji vloge na CSD oddajte še obrazec za računovodstvo vrtca ob vstopu otroka.
 • Informacije o plačilu vrtca: http://vrtecsentvid.si/si/placilo_vrtca

3. Zdravniški pregled

 • Pred vstopom otroka v vrtec mora biti opravljen zdravniški pregled pri otrokovem pediatru.
 • Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka starši oddate vzgojiteljici na uvodnem razgovoru ali najkasneje prvi dan uvajanja.
4. Razgovor z vzgojiteljico
 • Vzgojiteljica vas bo v zadnjem tednu pred vstopom otroka v vrtec poklicala po telefonu, da se dogovorite za termin uvodnega razgovora. Na razgovoru se boste pogovorili o otroku in uvajanju v vrtec.
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA

 • 25. oktober 2018

  Združevanje v času jesenskih počitnic!

  V času jesenskih počitnic bosta zaradi zmanjšanega števila otrok v ponedeljek, 29. 10. in torek, 30. 10. odprti enoti Sapramiška in Mravljinček, v petek, 2. 11., pa Enota Sapramiška. Enoti Mišmaš in Vid ter dislocirani oddelek Zvezde bodo zaprti, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška. V petek, 2. 11. bo zaprta tudi Enota Mravljinček, otroci bodo razporejeni v Enoto Sapramiška.

 • 23. oktober 2018

  Zbiralna akcija papirja

  Danes in jutri poteka zbiralna akcija papirja. Kontejnerji za papir so pred enotama Sapramiška in Mravljinček.

 • Vsa obvestila vrtca