Vrtec Šentvid
Ulica pregnancev 6, 1210 Ljubljana Šentvid
Tel.: 01 513 03 50
Fax: 01 513 03 70
vrtec.sentvid@guest.arnes.si

Vpis za prihodnje šolsko leto

Informacije o vpisu za šolsko leto 2019/20 bodo objavljene v mesecu februarju.

********

Vpis novih otrok v vrtec za šolsko leto 2018/19
je potekal
od 1. do 15. marca 2018,
v skladu z obvestilom o vpisu predšolskih otrok v javne vrtce Mestne občine Ljubljana.


********
Komisja za sprejem otrok v Vrtec Šentvid je zasedala v torek 3. aprila 2018 in vloge točkovala v skladu z Odlokom o sprejemu otrok MOL. V petek 6. aprila smo iz vrtca staršem poslali obvestila o sprejemu otroka oziroma o uvrstitvi otroka na čakalni seznam.
Skupno smo v roku javnega vpisa v Vrtcu Šentvid prejeli 191 vlog, od tega 154 za 1. starostno obdobje (letniki 2016, 2017 in 2018) ter 37 za drugo starostno obdobje.
V prvi fazi sprejema je bilo v vrtec sprejetih 135 otrok za 1. starostno obdobje in 31 otrok za 2. starostno obdobje. Spodnja meja točk za sprejem je bila za 1. starostno obdobje 72 točk in za 2. starostno obdobje 64 točk. Na čakalni seznam našega vrtca je razporejenih skupno 25 otrok, od tega 19 za 1. starostno obdobje ter 6 za 2. starostno obdobje.

Čakalni seznam za šolsko leto 2018/19 po šifrah je dostopen na spodnjih povezavah: Čakalni seznami ljubljanskih vrtcev se v drugi polovici maja združijo v skupni centralni čakalni seznam na ravni občine. V nadalje poteka sprejem preko centralnega seznama.

Do avgusta 2018 smo sprejeli vse otroke s čakalnega seznama za 2. starostno obdobje in delno otroke s čakalnega seznama za 1. starostno obdobje.
Trenutno je na čakalnem seznamu s prvim izborom za Vrtec Šentvid samo še 1 otrok, in sicer otrok, rojen v letu 2018 (vsi ostali so bili že sprejeti ali pa je bila podana odpoved vloge).
Za letnike 2017 in starejše je tako v poštev prišel tudi sprejem nekaterih otrok, za katere so bile vloge oddane po roku javnega vpisa.

********
Nadaljnji potek vpisa za sprejete otroke:
 • potrditev vključitve s strani staršev in dopolnitev vpisnega lista s podatki ter oznako želene enote (do konca aprila),
 • povabilo k podpisu pogodbe (prva polovica maja),
 • podpis pogodbe (na upravi vrtca druga polovica maja),
 • sestanek za starše sprejetih otrok (sredi junija posebej v enotah Sapramiška in Mravljinček oziroma septembra za medletne vstope),
 • zdravniški pregled otroka (opravite v juliju ali avgustu za vstope s 1. 9.),
 • oddaja vloge za subvencijo vrtca na CSD (oddate starši na CSD v mesecu pred vstopom - v avgustu za vstope v septembru),
 • razgovor z vzgojiteljico (v zadnjem tednu pred vstopom).
Za otroke razporejene na čakalni seznam:
 • V kolikor je vloga oddana v roku javnega vpisa, pa zaradi premajhnega števila mest in prenizkega števila točk sprejem otroka ni potrjen, je otrok vključen na čakalni seznam.
 • Čakalni seznami javnih vrtcev v Ljubljani se združijo v skupni centralni čakalni seznam, ki je dostopen na spletni strani občine. V primeru sprotitve mesta v posameznem vrtcu, sistem samodejno razopredi naslednjega otroka iz CČS glede na letnik rojstva in ob upoštevanju izbire vrtca s strani staršev (oziroma oznako kamorkoli).
 • Ko otrok pride na vrsto za sprejem, vas o tem takoj obvestimo. Če do sprejema tudi naknadno ne pride, starši lahko v marcu oddjo novo vlogo za novo šolsko leto in pridobijo 10 dodatnih točk za čakanje.
Zamujene vloge:
 • V posameznih primerih je možen sprejem tudi, če je vloga oddana po roku javnega vpisa. To velja zgolj, če ostanejo nezasedena mesta v ustrezni starostni skupini in za to starost ni več čakajočih otrok na centralnem čakalnem seznamu za vrtce v občini Ljubljana.
 • Več: http://vrtecsentvid.si/si/vpis/medletni_vpis.html

********
Več informacij o vpisih v javne vrtce v Mestni občini Ljubljana:
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/otroci-v-ljubljani/vrtci-v-ljubljani-2/

Letos je nekaj novosti, ki so povzete v obvestilu:

Obvestilo MOL - Novosti vpisa - 2018/19

Povezava do novega Odloka o sprejemu otrok je v rubriki: Osnovne informacije o vpisu - Pravne podlage.
Otroci v Vrtcu Šentvid ...

OBVESTILA